สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอนำส่งข่าวกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมงานพิธีมหากุศลยกช่อฟ้าขึ้นพระอุโบสถ วัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

วัดบ้านป่านาบุญทำพิธียกช่อฟ้าขึ้นพระอุโบสถ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมงานพิธีมหากุศลยกช่อฟ้าขึ้นพระอุโบสถ วัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ในงานพิธีฯ เจ้าอาวาสพระชลินทร์ ธมมวฒฑโณ ได้เชิญกงสุลใหญ่ฯ ร่วมยกช่อฟ้าและได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝนจากวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ร่วมทำพิธียกช่อฟ้า – สวดนพเคราะห์ เสริมบารมี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวพุทธศาสนิกชนด้วย กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายปัจจัยสนับสนุนวัดบ้านป่านาบุญด้วย