หลวงปู่แขก ปภาโสและ พระอาจารย์ราชัน ทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเทศน์นาแก่ลูกค้าของสถานีโทรทัศน์ Thai Tv Shopping Channel สหรัฐอเมริกา08/25/2018

หลวงปู่แขก ปภาโส วัดสุนทรประดิษฐ์ อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก ได้กิจนิมนต์ให้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่ วัด พรหมคุณาราม เมืองไทย อริโซน่า สหรัฐอเมริกา และ ได้เดินทางมาจำวัดที่ วัดไทยเอลเอ ในครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ Thai Tv Shopping Channel USA ได้นิมนต์ หลวงปู่แขก และพระอาจารย์ราชัน พระนักเทศน์แหล่ อันดับ + ของเมทองไทยมาทำมนต์และ แหล่เทศน์ให้ลูกค้าได้ฟังเทศน์อย่างสนุกสนาน