นายนพพร บุญลาโภ สร้างบุญใหญ่

เมื่อวันที่ 1กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทิพฯได้เดินทางไปสร้างบุญ ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักพระสงฆ์-สามเณร ณ วัดสันปู่เลยสะหรีเวียงแก้ว ตำบลสันปู่เลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ยังได้เข้าปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิถือศีล8 ร่วมกับพระสงฆ์และสามเณรที่วัดด้วย