ทิพยประกัน จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมงาน ที่ สหรัฐอเมริกา

บริษัท ทิพยประกัน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงที่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน ที่บริษัท Thaitv shopping channel USA และสถานีโทรทัศน์ ลาวไทยทีวี สหรัฐอเมริกา ในการขยายเครือข่าย การบริการด้านงานประกันมายังประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ โดยการนำแนวทางเป็นอย่างดีเยี่ยม จากท่านประธานบริษัท ท่านสมใจนึก เอ็งตระกรู และ ท่าน ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)