ท่านสมใจนึก เอ็งตระกรู ประธานบริษัท ทิพยประกัน จำกัด(มหาชน) ร่วมสัมมาโครงการประกัน ในนครลอสแองเจอลิสสหรัฐอเมริกา

วันที่ 13 กันยายน 2018 ณ สถานกงสุลใหญ่ ในนครลอสแองเจอลิสสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดสัมมนา การคุมครองพนักงานนวดในสหรัฐอเมริกา

ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร. สมพร สืบถวิลกุล ให้การร่วมบรรยายสัมมนาด้วย ท่านสามารถคลิกติดตามชมบรรยากาศการสัมมนนาครั้งนี้ผ่านทาง Facebook https://www.facebook.com/thaiconsulatela/videos/420145578511809/