คนไทยใน Los Angeles ต้อนรับ กงสุลใหญ่คนใหม่ กงสุลมังกร ประทุมแก้ว

ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส ได้เปิดห้องประชุม แนะนำตัวท่านกงสุลใหญ่คนใหม่ คุณมังกร ประทุมแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุล ให้ผู้สื่อข่าวและตัวแทนสมาคมชมรมต่างๆ ได้พบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งท่านกงสุลใหญ่คนใหม่ คุณมังกร ประทุมแก้ว รู้สึกจะคุ้นหน้าคุ้นตาทุกคนที่มาพบปะพูดคุยด้วยในวันนี้เป็นอย่างดีในวันที่ 1/4/19

ซึ่งกงสุลใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว เคยมาปฏิบัติงานที่ที่ สถานกงสุล Los Ageles แล้วจึงเป็นที่คุ้นเคยและมีความเป็นที่รู้จักของประชาชนในแอลเอเป็นอย่างดี แต่การกลับมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ครั้งนี้ หวังว่าท่านกงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว จะเป็นพ่อเมืองที่ดีให้กับคนไทยที่พำนักอยู่ในใหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี เนื่องจมกมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกัความเป็นอยู่และปัญหาของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐิอเมริกาได้เป็นอย่างดี

สถานกงสุล นครลอสแองเจอลิส สหรัฐอเมริกา

สมาคม ประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆเจ้าพบ กงสุลใหญ่มังกร ประทุมแก้ว