พระราชพิธีมหาบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทรงพระเจริญ