Monthly Archives: July 2019

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 28 ก.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2562 “อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความปีติโสมนัส และขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกล่อมขอเดชะ. ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท Thaitvshopping channel USA. Home ทั่วไป พระดำรัส สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ทั่วไป พระดำรัส สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 By matem8 – July 28, 2019 25 0 วันที่ 28 ก.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ […]

3 ผู้บริหารระดับสูง ยุคดิจิตอล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดอนเจดีย์ จ. นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และเหล่าพนักงาน ได้นำผ้าป่าสามัคคี ไปถวายให้กับทางวัดเจดีย์ จ. นครศรีธรรมราช เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬกชา เข้าพรรษา วัดดอนเจดีย์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดเจดีย์ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนหลังไหลไปกราบขอโชคขอลาภ ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็กลับไปแก้บน นั่นก็คือ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ที่ใครๆก็แห่ไปทำบุญวัดนี้ไม่ใช่แต่คนไทย คนต่างชาติ ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย คนลาว ฯลฯ