3 ผู้บริหารระดับสูง ยุคดิจิตอล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดดอนเจดีย์ จ. นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันชีวิต จำกัด มหาชน

และเหล่าพนักงาน ได้นำผ้าป่าสามัคคี ไปถวายให้กับทางวัดเจดีย์ จ. นครศรีธรรมราช เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬกชา เข้าพรรษา วัดดอนเจดีย์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ วัดเจดีย์ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนหลังไหลไปกราบขอโชคขอลาภ ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็กลับไปแก้บน นั่นก็คือ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ที่ใครๆก็แห่ไปทำบุญวัดนี้ไม่ใช่แต่คนไทย คนต่างชาติ ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย คนลาว ฯลฯ