23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมเกล้ารำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Thaitv USA พร้อมผู้บริหาร และพนักงานทุกคน