Monthly Archives: November 2019

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี คุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ข้าราชการและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมาก