5ธันวาคม วันชาติไทย

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รอยยิ้มของพ่อ ตราตรึงในหัวใจปวงประชาชั่วกาลนาน
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงแย้มพระสรวล
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
#คิดถึงพ่อหลวง ??