จี้ทับทิมรัตนชาติสีเข้มเจียรเหลี่ยม ล้อมเพชร พร้อมสร้อยเงินแท้

$159.00