จี้ทับทิมล้อมเพชร พร้อมสร้อยเงินประกายมุก

$159.00