แหวนอัญมณีสีแดงแห่งสยาม ล้อมพลอยสองสี ประดับทองแท้

$229.00